Đội Ngũ Bác Sĩ

 

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

 

Dr. Shim Seung Hoon

 

Dr. Han Su Il

 

Dr. Yu Seung Hwan

 

Dr. Choi Gwang Seong

 

Dr. Carlos Kim

 

Dr. Hong

 

Dr. Kim Phuong

 

Dr. Lam

 

Dr. Nguyen Hung